Website Info for ipaq.org.my

Website: ipaq.org.my ipaq.org.my

QR Code for ipaq.org.my

  • IP: 104.28.0.78
  • Host: 104.28.0.78
  • Status Code: 200
  • TLD: my
  • URL: https://www.ipaq.org.my
  • Title: Institut Pengajian al-Quran (iPaQ) – Bersama memartabatkan al-Quran
  • Description: Penubuhan wakaf al-Mutawalli secara yang sahih dan diiktiraf oleh MAIPk boleh memainkan peranan yang mantap bagi pengemblengan sumber dana dari kalangan muslimin muslimat yang memerlukan saluran pewakafan yang diberi kelulusan rasmi oleh pihak yang bertanggungjwab (MAIPk).
  • Keywords: al-quran, malaysia

Whois Lookup

Socket Error 0 - php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known