Website Info for am.szczecin.pl

Website: am.szczecin.pl am.szczecin.pl

QR Code for am.szczecin.pl

  • IP: 212.14.30.125
  • Host: www2.am.szczecin.pl
  • Status Code: 200
  • TLD: pl
  • URL: https://www.am.szczecin.pl
  • Title: Akademia Morska w Szczecinie
  • Description: Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ta morska uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. W 2017 r. uczelnia obchodziła 70-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. W latach 1947 - 2017 mury uczelni opuściło blisko 15 tysięcy absolwentów. Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.
  • Keywords: akademia, morska, szczecin, studia, zachodniopomorskie, wyższe, uczelnia

Whois Lookup