Website Info for tdtu.edu.vn

Alexa Rank: 71475

Website: tdtu.edu.vn tdtu.edu.vn

QR Code for tdtu.edu.vn

  • IP: 101.53.19.103
  • Host: ci53.19-103.netnam.vn
  • TLD: vn
  • URL: https://www.tdtu.edu.vn
  • Title: Đại học Tôn Đức Thắng
  • Description: Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập, đào tạo đại học, sau đại học và hoạt động khoa học công nghệ.
  • Keywords: Tôn Đức Thắng, TDTU, đại học công lập, tuyển sinh đại học, tuyển sinh sau đại học, đại học nghiên cứu, đại học tự chủ, top 2, 3 sao, khoa học-công nghệ

Rank Chart of tdtu.edu.vn


Daily Traffic History for domain tdtu.edu.vn


Ranking History of tdtu.edu.vn

Date Rank Change Traffic
2019-04-18 71475 ▲ 350 6508
2019-04-17 71825 ▲ 6707 6476
2019-04-16 78532 ▼ 1772 5919
2019-04-15 76760 ▲ 7203 6057
2019-04-14 83963 ▼ 11699 5533
2019-04-13 72264 ▲ 19030 6437
2019-04-12 91294 ▼ 32861 5085

Whois Lookup